Untitled Document

Untitled DocumentVízumkiadási szabályok

KONZULI OSZTÁLY FOGADÓ ÓRÁI:
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 09.00-12.00

A magyar állampolgárok számára egyszerűsített a kazah vízumkiadási rendszer. Ez azt jelenti, hogy az egyszeri, 30 napos szolgálati, turista, látogató, illetve üzleti vízumhoz nem szükséges a hivatalos meghívólevél.
A vízumkiadáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Vízumkérő lap;

2. Gépelt hivatalos nyilatkozatot, amely kötelezően tartalmazza a következő információkat: az utazó személyes adatai (szül. hely, szül. idő, útlevél száma, érvényességi ideje), az utazás célja (helység, meghívó cég adatai, tárgyalások témája stb.), vízum kérelmezett időtartama, szállás helye, illetve egyéb fontos, az utazással kapcsolatos információ;

3. Útlevél. Az útlevélnek az utazás időtartamán túlmenően hat hónapig kell érvényesnek lennie, valamint lennie kell legalább két üres oldalnak, ahova a vízum elhelyezhető;

4. Az útlevél másolata (az első oldal, ahol az alapvető adatok vannak);

5. 1 db. színes igazolványkép;

6. Szállásfoglalás és repülőjegy másolata.

Tranzit vízumot (5 napon át érvényes), akkor ad ki a konzulátus, ha a kérelmező rendelkezik a célország vízumával és utazási dokumentumokkal (repülőjeggyel, vagy vasúti jeggyel).
A szolgálati és diplomata útlevéllel rendelkezők számára nem szükséges vízum kiállítása a Kazah Köztársaságba.
Kétszeri, háromszori, illetve többszöri belépésre jogosító vízumot a konzulátus abban az esetben adhat ki, ha a kazahsztáni meghívó fél hivatalos meghívólevelét a Kazah Köztársaság Külügyminisztériuma jóváhagyta, regisztrációs számmal ellátta. Az említett regisztrációs számmal a birtokukban hétköznap, a konzuli fogadóórák idején, telefonon érdeklődhetnek, hogy mikor kérvényezhetik személyesen a vízumot.
Ebben az esetben a következő dokumentumokra van szükség:

1. Vízumkérő lap;

2. Útlevél. Az útlevélnek az utazás időtartamán túlmenően hat hónapig kell érvényesnek lennie, valamint lennie kell legalább két üres oldalnak, ahova a vízum elhelyezhető;

3. Az útlevél másolata (az első oldal, ahol az alapvető adatok vannak);

4. 1 db. színes igazolványkép;

5. Szállásfoglalás és repülőjegy másolata;

6.  Hivatalos meghívólevél másolata.

Vízumdíjak:
Egyszeri belépésre jogosító vízum – 50 Euro
Kétszeri belépésre jogosító vízum – 70 Euro
Háromszori belépésre jogosító vízum – 90 Euro
Éves, többszöri belépésre jogosító vízum – 170 Euro, két évre szóló, többszöri belépésre jogosító vízum – 250 Euro
Turista, egyszeri belépésre jogosító vízum – 35 Euro
Turista, kétszeri belépésre jogosító vízum – 50 Euro
Turista, háromszori belépésre jogosító vízum - 65 Euro
Tranzit vízum – 30 Euro
A vízumdíj befizetése a dokumentumok beadását követően történik az MKB Bank RT. bármely fiókjában, a konzulátus által megadott bankszámlaszámra. Az előre befizetett vízumdíjakat a konzuli osztálynak nem áll módjában visszatéríteni.
A dokumentumokat a kérvényező kizárólag személyesen adhatja le, azonban a kész vízumot személyesen vagy hivatalos meghatalmazás útján veheti fel.
A vízum elkészítési ideje egy hét, a dokumentumok beadásától kezdve. Sürgősségi ügyintézés nincs.

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak az alábbi országok állampolgáraira:
1. Australia
2. Republic of Austria
3. Kingdom of Belgium
4. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
5. Republic of Greece
6. Kingdom of Dania
7. Republic of Ireland
8. Republic of Island
9. Kingdom of Hispania
10. Republic of Italia
11. Canada
12.Kingdom of Liechtenstein
13.Luxemburg
14.Malaysia
15.Monaco
16.Kingdom of Netherlands
17.New Zealand
18. Kingdom of Norway
19. Republic of Portugal
20. Republic of Singapore
21. United States of America
22. Republic of Finland
23. Republic of France
24. Federative Republic of Germany
25. Confederation of Switzerland
26. Kingdom of Sweden
27. Japan
29. Kingdom of Saudi Arabia
30. Republic of Slovakia
31. Republic of Hungary
32. Republic of Poland
33. United Arab Emirates
34. Israel
35. Republic of Croatia
36. Federative Republic of Brazil     

Tájékoztatás a Kazah Köztársaság Új vízumkiadási, meghosszabbítási és érvényességi határidő-csökkentési szabályokról

A Kazah Köztársaság Külügyminisztériuma a Kazah Köztársaság illetékes szerveivel közösen kidolgozták a Kazah Köztársaság Új vízumkiadási, meghosszabbítási és érvényességi határidő-csökkentési szabályokat (a továbbiakban: Szabályok).
A Szabályokat 2013. április 10-én 8407. számon jegyezték be a Normatív Jogszabályok Állami Jegyzékébe.
A Szabályok elfogadásának alapvető célja a rendelkezések összeegyeztetése a Kazah Köztársaság A lakosság migrációjáról szóló 2011. július 22-én elfogadott Törvénnyel, a jelenlegi vízumkiadási rend korszerűsítése és a külföldi állampolgárok be-, kiutazásával és a KK területén történő tartózkodásával kapcsolatos kérdések rendezése.
A Szabályok kidolgozása során figyelembe vettük a világ számos országának vízumpolitikai tapasztalatait. A Szabályokban első ízben vezettünk be olyan típusú vízumokat, mint „nem bevándorlási” és „bevándorlási” vízum. A nem bevándorlási vízumok sorába tartoznak a diplomáciai, szolgálati, befektetői, üzleti, misszionáriusi, turista, magán- és tranzitvízumok és a bevándorlási vízumokhoz – állandó lakhatási, családegyesítési, oktatási, munkavégzési és humanitárius célokra kiadott vízumok.
Ezen felül az új Szabályokban vízumkategóriák lettek meghatározva. Például a diplomáciai vízumok sorában van „А1”, „А2” és „А3” kategória, a szolgálati – „B1”, „B2” és „B3”, a befektetői – „С1” és „С2”, üzleti – „D1”, „D2”, „D3”, „D4”, „D5”, „D6”, „D7” és „D8” , stb.
Meg kell jegyezni, hogy az új Szabályok elsődlegesen arra irányulnak, hogy kedvező körülményeket biztosítsunk külföldi turisták, magánszemélyek és üzletemberek számára. A Szabályok szerint egyszeri, kétszeri vagy háromszori belépésre jogosító turistavízumok adhatók ki legfeljebb 90 napra, azzal, hogy minden alkalommal legfeljebb 30 napot lehet Kazahszánban tartózkodni.
A Szabályok szerint a vállalkozási céllal beutazók 1 évig érvényes üzleti bevándorlási vízumot kaphatnak.
A külföldiek számára, akik befektetési tevékenységet valósítanak a Kazah Köztársaságban, egyszeri 90 napig érvényes befektetési vízumokat fognak kiállítani vagy a KK illetékes befektetési szerv kérelme alapján – többszöri belépésre jogosító befektetői vízumot 3 évre.
Az új Szabályok megőrizték az egyszerűsített vízumszerzést 48 fejlett ország állampolgárai számára, akik rövid lejáratú vízumokat kaphatnak meghívólevél (vízumtámogatás) nélkül. Ezen felül a Szabályokban szerepelnek új normák, amelyek lehetővé teszik az egyéb, nemzetközi viszonossági elven történő (paritásos) vízumkiadást is, amikor a vízumkiadás során azonos feltételeket biztosítanak a két ország állampolgárai számára.
Ezzel együtt, a KK területére illegális vállalkozási tevékenység, illegális munkavégzés céljával beutazó állampolgárok áradatának csökkentése érdekében, az új Szabályok tartalmaznak korlátozásokat az ilyen beutazók tartózkodása tekintetében.
Például, a konferenciákra, fórumokra, kiállításokra, kulturális, tudományos és egyéb rendezvényekre érkező külföldiek „D1” kategóriájú üzleti vízumokat fognak kapni. Az egyszeri, kétszeri és háromszori belépésre jogosító „D1” kategóriájú vízumok érvényessége 90 nap és minden alkalommal legfeljebb 30 napot lehet Kazahszánban tartózkodni.
Emellett a „D2” kategóriájú üzleti vízumokat olyan személyeknek fogják kiadni, akik rövid kiküldetésre, berendezés szerelésére, javítására és műszaki karbantartására, valamint ifjúsági, diákcserék keretein belül érkeznek a Kazah Köztársaságba. Az ilyen vízumokat legfeljebb 1 évre fognak szólni azzal, hogy 180 napon belül legfeljebb 60 napot lehet tartózkodni Kazahsztánban.
A „D3” kategóriájú vízumokat olyan külföldi állampolgároknak fogják kiállítani, akik humanitárius segélyek kísérőjeként, tárgyalásokra, szerződéskötésre, tanácsadási és könyvvizsgálati szolgáltatásokra érkeznek Kazahsztánba, és akik minden egyes beutazás során legfeljebb 30 napot tölthetnek az országban. Emellett 180 napon belül a teljes tartózkodási időtartam nem haladhatja meg a 60 napot.
A Szabályok szerint a jogi személyek meghívása alapján biztosított üzleti vízum érvényessége, ahogyan a magán-, turista és tranzitvízum érvényessége sem meghosszabbítható.
A vízumtámogatásról és vízumkiállításáról szóló döntés meghozatalánál figyelembe fogják venni a külföldi személy állampolgársága vagy állandó lakhelye szerinti ország politikai és migrációs helyzetét.
Az új Szabályok tartalmaznal olyan vízumot is, mint családegyesítés. Ezt a vízumot legfeljebb 1 évre olyan külföldi személyeknek állítják ki, akik családegyesítési céllal érkeznek a Kazah Köztársaságba. A meghívó személyek ilyen esetben lehetnek a Kazah Köztársaság állampolgárai, etnikai kazahok és volt honfitársak, akik ideiglenesen laknak a Kazah Köztársaság területén, bevándorlók, akik állandó lakhellyel rendelkeznek a Kazah Köztársaság területén, valamint üzleti célú bevándorlók.
A Szabályok meghatározzák azt is, hogyan kaphatnak vízumot olyan magánszemélyek, akik kazahsztáni állampolgárok adoptálása érdekében érkeznek a Kazah Köztársaságba. A vízum legfeljebb 180 napig érvényes és legfeljebb 120 nap tartózkodása jogosít a Kazah Köztársaság területén.
Az új Szabályok értelmében a misszionáriusi vízumok esetében is 2 kategória létezik: a „misszionáriusi”, amelyet olyan külföldi személyek kapják, akik misszionáriusi tevékenység megvalósítása érdekében, és a „vallási”, amelyet olyan külföldi személyek kapják, akik vallási tevékenység megvalósítása érdekében érkeznek Kazahsztánba. Az ilyen vízumok legfeljebb 180 napra szólnak és további legfeljebb 180 napra meghosszabbíthatók a KK bevándorlási szerveiben (korábban a misszionáriusi vízum legfeljebb 180 napra szólt és a KK területén nem lehetett meghosszabbítani). Misszionáriusi vízumot kaphatnak a misszionárius családtagjai is.
A Szabályokban szerepelnek a Kazah Köztársaságba humanitárius céllal érkező külföldi személyeknek kiadható vízumok. Ilyen vízumokat kapnak azok az önkéntesek, akik oktatási és egészségügyi területen nyújtanak díjtalan szolgáltatásokat, valamint jótékonysági és humanitárius szolgáltatásokat nyújtanak.
Az új szabályok alapján vízummentes tartózkodási lehetőség biztosítható külföldi államok diplomáciai képviseletei, konzuli intézményei, nemzetközi szervezetek képviselői és családtagjaik számára a KK KÜM által kiállított akkreditációs lapok alapján.
Ez a dokumentum fogja felváltani számukra a vízumot a teljes akkreditációs időszakra.

Vízumkérelem magyarul

Vízumkérelem angolul