Untitled Document

Untitled Document

A KONZULÁTUS JÚNIUS 30. ÉS JÚLIUS 25. KÖZÖTT ÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT!


Politikai kapcsolatok

Országaink között állandó politikai párbeszéd folyik, a két ország álláspontja a nemzetközi politika legtöbb kérdéséről egyezik. A kétoldalú kapcsolatokra a hagyományos baráti jelleg jellemző, ami jó talajt ad a kapcsolatok további szélesítésére.Népeinkben tiszteletet ébresztenek egymás iránt a közös történelmi gyökerek.

A kétoldalú kapcsolatok naptára

A kétoldalú kapcsolatok fejlődésének fontos lépésének bizonyult Kazahsztán elnökének, N. Nazarbajevnek magyarországi látogatása 1994. decemberében. Az államfők találkozása jelezte, hogy megvan a törekvés a további együttműködésre. A látogatás során N.Nazarbajev és Göncz Árpád magyar köztársasági elnök aláírtak egy alapvető dokumentumot, amely szabályozta a kétoldalú együttműködést. Ennek címe: ”Egyezmény a baráti kapcsolatok és az együttműködés alapjairól”.
1995. márciusában Horn Gyula járt hivatalos látogatáson a Kazah Köztársaságban. Megbeszéléseket folytatott a Kazah Köztársaság miniszterelnökével a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről a mezőgazdaság, a szállítás és a közlekedés terén.
1996. szeptember 25-26-án Almatiban járt munkalátogatáson T. Füzesi, az Országgyűlés Elnökének helyettese.
1996. október 6-7-én Kazahsztán miniszterelnöke tett hivatalos látogatást Magyarországon.
1997. november 3-5. között Göncz Árpád, Magyarország elnöke tett hivatalos látogatást a Kazah Köztársaságban. Ennek során a magyar fél megerősítette, hogy a Kazah Köztársaságot tekinti fő együttműködő partnerének a közép-ázsiai régióban.
1997. novemberében Budapesten hivatalos látogatást tett a Kazah Köztársaság parlamenti delegációja, a Parlament elnöke,M. Oszpanov vezetésével.
1998. márciusában a Kazah Köztársaság kutatási minisztere, a Kazah Tudományos Akadémia elnöke, V. Skolnyik tett látogatást Magyarországon. Látogatásának idején találkozott a Magyar Tudományos Akadémia elnökével, Vizi E. Szilveszterrel. Aláírták a két Tudományos Akadémia együttműködési szerződését.
1999. márciusában Kazahsztánba látogatott egy magyar parlamenti delegáció, a pénzügyminiszter, Varga Mihály vezetésével.
1999. áprilisában Magyarországon munkalátogatást tett a Kazah Köztársaság államtitkára (az Elnök helyettese – ford. megj.) A Kekilbajev. A látogatás során megbeszéléseket folytatott a Magyar köztársaság Elnökével, Göncz Árpáddal, és megvitatták a kétoldalú együttműködés időszerű kérdéseit.
A találkozás idején került átadásra N. A. Nazarbajevnek, a Kazah Köztársaság Elnökének személyes küldeménye a Magyar Köztársaság államfője számára. Ekkor tartották N. A. Nazarbajev ”A XXI. század küszöbén” című, magyar nyelvre fordított könyvének bemutatóját.
1999 júniusában Asztanában, Almatiban és Karagandában üzleti fórumot rendeztek, vezető Magyar vállalkozók részvételével.
2000. március 29-31. között magyarországi látogatást tett a Kazah Köztársaság gazdasági minisztere, Zs. Kulekejev. Szociális és családi kérdésekről folytatott tárgyalásokat Harrag Péter és a Magyar Gazdasági Minisztérium miniszterhelyettesével, Csákvárival Mariannával.
2000. decemberében tett látogatást Magyarországon a Dél-Kazahsztáni Terület delegációja, az akim (kormányzó), B. Szapabajev vezetésével. A megbeszélések témája a ”Budapest” kereskedőház megnyitása volt Simkentben, 2001 júliusában.
2001. március 12-14. között látogatott Magyarországra a kazah főváros, Asztana akimja, A. Dzsakszybekov. A látogatás keretében megrendezték Asztana város bemutatóját, egy üzleti fórumot, és aláírták az egyezményt ”testvéri kapcsolatok kiépítéséről” a két főváros között. Bemutatták a ”Kazahsztán gazdasági kapcsolatai Kelet- és Közép-Európa államaival” című könyvet.
2002. júniusában Asztanába látogatott Budapest főpolgármestere, Demszky Gábor. A Kazah Köztársaság Elnöke Demszky Gábort hozzájárulásáért a kétoldalú együttműködés fejlődéséhez az ”Asztana” éremmel tüntette ki.
2002. szeptember 13-án New-Yorkban az ENSZ Közgyűlésén találkozott a Kazah Köztársaság külügyminisztere, K. Tokajev a Magyar Köztársaság külügyminiszterével, Kovács Lászlóval.
2003. július 8-9-én Almatiban járt Boros János magyar külügyminiszter-helyettes, és találkozott Almatiban A. Bozzsigitovval, majd részt vett az asztanai Budapest Napokon.
2003. október 28-november 2. között Asztanában járt egy magyar delegáció, Mayer István külügyminiszter-helyettes vezetésével. A találkozókon a Kazah Köztársaság Külügyminisztériumában megvitatták a kétoldalú együttműködés kérdéseit.
2004. június 24-29. között Almati és Budapest testvérvárosi egyezménye alapján Budapesten megrendezték a Kazah Kultúra Napjai c. rendezvénysorozatot, amelynek során Almati elküldte a jókívánságait a magyar fővárosnak. Az eseményen részt vett Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere. A kazah alkotói és üzleti delegáció feje Almati akimjának helyettese, A. Bizsanov volt. A látogatás során a két ország vállalkozóinak találkozását a Budapest szállóban rendezték meg.
2005. február 13-15. között D. Ahmetov, Kazahsztán miniszterelnöke részt vett a Munka Nemzetközi Szervezetének hetedik regionális konferenciáján Budapesten. A látogatás során D. Ahmetov találkozott Magyarország Elnökével Mádl Ferenccel, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel és a Parlament Elnökével, Szili Katalinnal. A találkozón megvitatták a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság kétoldalú együttműködésének helyzetét és fejlődésének perspektíváit.
2005. májusában látogatott Magyarországra a Kazah Mezőgazdasági Egyetem küldöttsége, élén a rektorral,T. Eszpolovval. A gödöllői Mezőgazdasági Egyetemen egyezményt írtak alá közös program kidolgozásáról arra nézve, hogy kazahsztáni specialistákat a mezőgazdasági szakmákra a ”Bolasak” program keretében, Magyarországon képezzenek ki.
2006. márciusában Magyar Bálint, a Magyar Köztársaság oktatási minisztere hivatalos látogatást tett Kazahsztánban. A látogatás során a Magyar Oktatási Minisztérium és a Kazah Oktatási és Kutatási Minisztérium szándéknyilatkozatot írt alá az oktatás terén történő kétoldalú együttműködés fejlesztéséről.
2007. májusában magyarországi látogatása során a Kazah Világszövetség elnökhelyettese, T.Mamasev, valamint az ”Egemen Kazahsztan” Köztársasági Újság Rt., a Kazah Világszövetség Vezetőségének tagja Karcag városba, a Nagykunság fővárosába látogattak. Testvéri kapcsolatokat létesítettek a Magyarországi Kunok Szövetségével. Ezeknek a kapcsolatoknak eredményeképpen a Kun Szövetség belépett a Kazahok Világszövetségébe és képviselői részt vettek a világszövetség megalakításának tizenötödik évfordulóján.
2007. május 16-19-e között folyt le a Magyar Köztársaság Parlamenti Küldöttségének látogatása, a Parlament Elnöke, Szili Katalin vezetésével Kazahsztánban. A látogatás során a küldöttség találkozott N. Nazarbajev Elnökkel, a Parlament Alsóháza Elnökével, U. Muhamedzsanovval, a Kazah Szenátus Elnökével, K. Tokajevvel, az almati Városháza titkárságának vezetőjével, T. Mukasevvel.
A tárgyalások során véleménycsere folyt a parlamentek közötti együttműködés kérdéseinek széles köréről. Megtárgyalták a két ország gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, oktatási, csúcstechnológiai és energetikai kérdéseit, ezen belül kiemelve az energiahordozók szállításának kérdését Kazahsztánból Európába. Érintették az Asztana-Budapest között létesítendő légi összeköttetés kérdését is.
2007. november 22-23-án Magyarországra látogatott Kazahsztán Elnöke, N. Nazarbajev. Ezt az eseményt budapesti hivatalos körök fontos előrelépésnek nyilvánították a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése terén. A látogatás során N. A.Nazarbajev találkozott Sólyom Lászlóval, a Magyar Köztársaság Elnökével,
a Parlament elnökével, Szili Katalinnal és a miniszterelnökkel,Gyurcsány Ferenccel. Megtárgyalták a politikai és kereskedelmi-gazdasági kérdések széles spektrumát. A két fél meghatározta az együttműködés perspektivikus szféráit a következő évekre. Ezek között megemlítendő az energetikai komplexum, az innovációs technológia, a mezőgazdaság és az ipar. A látogatás során aláírásra került a két államfő közös nyilatkozata, parafálták a kormányközi megegyezést a gazdasági együttműködésről, és egy memorandumot Kazahsztán és Magyarország külügyminisztériumainak együttműködéséről.
A Kazah Köztársaság Elnöke a legmagasabb magyar kitüntetést, a Magyar Köztársaság Nagykeresztjét kapta a magyar elnöktől.
2008. február 7-8-án Budapestre látogatott a Kazah Köztársaság Közlekedési és Kommunikációs minisztere, Szerik Ahmetov. Találkozója során Magyarország közlekedési és gazdasági miniszterhelyettesével, Garamhegyi Andrással áttekintették a kétoldalú együttműködés kérdéseit a közlekedés, szállítás és kommunikáció terén. Szó esett Magyarország tapasztalatának felhasználásáról az autóút építés terén, magánvállalatok és állami vállalatok partnersége mellett, a fizetett autóutak elvének bevezetéséről, városi fő autóút vonalak építéséről. Sz. Ahmetov megismerkedett a magyar útépítők tapasztalataival is. A tárgyalások folyamán aláírtak egy jegyzőkönyvet a Kazah Köztársaság Közlekedési és Kommunikációs miniszterének találkozójáról a Magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, valamint egy sor jegyzőkönyvet az együttműködésről.
2008. február 28-án a Kazah Köztársaságba látogatott Gráf József, a Magyar Köztársaság Földművelési és Területfejlesztési Minisztere. A látogatás során megegyeztek az együttműködés elmélyítéséről a földművelés és állattenyésztés területén, valamint szakembercsere előkészítéséről. A hivatalos és üzleti kapcsolatok kiszélesítése és a regionális együttműködés megalapozása érdekében
2008. februárjában Budapestre látogatott Simkent város akimja, Anarbek Orman. A látogatás során a kazah fél megismerkedett a helyiönkormányzatok működésének magyarországi
tapasztalatával.
2008. december 02-04-én sor került a Kazah Köztársaság parlamenti küldöttségének hivatalos magyarországi látogatására, élén az Mazsilisz Parlament Elnökével, U.Muhamedzsanovval. A látogatás idején találkozó jött létre Solyom Laszló Elnökkel, a Szili Katalin az Országgyűlés Elnökével, Gyurcsány Ferenc Miniszterelnökkel.